با عنوان : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق اسلامي (M.A.)

 موضوع:

مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

استاد راهنما:

دكتر مهدي ذوالفقاري

 استاد مشاور:

دكتر محمدجواد باقي‌زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكیده

موضوع پایان نامه، مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه و حقوق ایران می‌باشد.

ازدواج یکی از امور مقدسی می باشد که در همه ی ادیان بزرگ الهی مورد توجه و تاکید فراوان قرار گرفته، و نسبت به آن سفارش شده می باشد. در دین اسلام آیات و روایات بسیاری درمورد ی ازدواج هست.به عنوان مثال رسول گرامی اسلام فرمودند: ازدواج سنت من می باشد هر کس آن را به جای نیاورد از من نیست.با این تفاصیل افرادی در جامعه زندگی می‌کنند که توسط قانون و یا شرع از این امر مقدس منع شده‌اند و یا لااقل بایستی تحت شرایط خاصی این مهم را انجام دهند. به این اشخاص محجور می‌گویند.

محجورین در قانون مدنی ایران، به سه دسته تقسیم شده‌اند، که عبارتند از: صغیر، سفیه و مجنون، در ضمن این اشخاص از دخل و تصرف در اموالشان به دلیل فقدان اهلیت، ممنوع هستند.

صغیر کسی می باشد که به دلیل خردی سن، نمی تواند مستقلاً برای خود تزویج کند.پس ازدواجش تحت ولایت پدر و یا جد پدریش، صورت می‌گیرد. البته اما هم بایستی کاملاً در ازدواج، مصلحت اندیشی داشته باشد.

سفیه کسی می باشد که عقل معاش ندارد، و اموالش را در راه‌های نا صحیح صرف می کند ؛ پس هنگام ازدواجش مسائل مالی او را اما یا قیمش بر عهده می‌گیرد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مجنون کسی می باشد که به علت اختلال قوه ی عقلانی اش، درک صحیح و کاملی از محیط پیرامن خود ندارد و در قانون و فقه ازدواجش منع شده می باشد و اگر در جهت بهبود وضعیت روحی اش ازدواج برایش تزویج شده باشد بایستی با تایید پزشک قانونی و دادگاه این امر صورت پذیرد.

واژگان اصلی: محجور، مصلحت، ازدواج، بلوغ، اما قهری و اهلیت

مقدمه

الف) اظهار وطرح مساله پژوهش

بی شک برای انجام اعمال حقوقی نیاز به اهلیت می‌باشد.

اهلیت به معنای تمتع که هر انسانی با زنده متولد شدنش به این جهان، این اهلیت را دارا شده وآن را با خود به همراه می‌آورد و با وفات هر انسانی این اهلیت زایل می گردد و از بین می‌رود، آن چیز که که مورد بحث ماست اهلیت استیفاء یا اهلیت تصرف می‌باشد.

در علم حقوق به اشخاص فاقد اهلیت تصرف، محجور گفته می گردد، افرادی که این عنوان بر آنها بار می گردد بایستی تحت سرپرستی و ولایت فردی به عنوان اما قهری باشند که این فرد کسی نیست غیر از پدر وپدربزرگ پدری.

این افراد قهراً یا قانوناً وظیفه ی نگهداری، سرپرستی، مواظبت و رتق وفتق امور ونیز اداره ی اموال افراد نام برده و انجام اعمال حقوقی نسبت با آنها را بر عهده داشته واز این حیث اختیار دارند.

می دانیم یکی از مراحل بسیار مهم در زندگی هر فرد،مرحله ی ازدواج می‌باشد به گونه ای که پیامبر اکرم(ص)فرموده اند: هرکس ازدواج کند نصف ایمان خود را کامل کرده می باشد.

اما در مورد افراد محجور که شامل صغار، مجانین و سفهاء می‌باشد وضعیت فرق می کند، این افراد صلاحیت انعقاد عقد ازدواج را ندارند.این حق به اولیاء آنها داده شده می باشد، قانون گذار به تبع از فقه امامیه در ازدواج این گونه افراد اذن اما قهری را شرط دانسته می باشد، بویژه در ازدواج صغیر وصغیره حتماً شرط شده می باشد که بایستی این ازدواج به مصلحت طفل باشد، ما در این پژوهش بر آنیم که آغاز مصلحت را تعریف کرده، انواع آن را اظهار نماییم وجایگاه آن را در حقوق اسلام، فقه امامیه و قانون مدنی ایران توضیح دهیم.

ب) سوال های اساسی پژوهش

1- اهلیت در ازدواج به چه معنا می باشد؟

2- آیا ازدواج کودکان، مجانین و افراد غیر رشید به مصلحت می باشد یا خیر؟

ج) فرضیه‌های پژوهش

1- اولیاء محجورین عهده دار امور ایشان هستندآیا ممکن می باشد کسان دیگری نیز این امر را عهده دار شوند؟

2- در ازدواج محجورین کوشش بر مصلحت اندیشی شده.آیا ممکن می باشد در این گونه ازدواج ها مضراتی نیز موجود باشد؟  

د) اهداف پژوهش

1- تبیین دقیق و حقوقی دایره ی اهلیت در ازدواج.

2- با توجه لزوم رعایت مصلحت، در ازدواج محجورین بایستی در زمینه ی اثبات مصلحت سخت- گیری بیشتر صورت گرفته و به این مسئله به صورت تخصصی رسیدگی گردد.

ه) ساماندهی پژوهش

این پایان نامه ، درسه فصل مورد نگارش قرار گرفته می باشد، در فصل اول ومبحث اول درضمن دو گفتار به مضامینی زیرا مفاهیم واژه‌ها واصطلاحات پرداخته و وسعی خواهد گردید که موارد استعمال و مصادیق آن را اظهار کنم.درمبحث دوم تعریف عقد نکاح در حقوق اسلام وقانون مدنی ایران و در مبحث سوم این فصل پیشینه و اهمیت عقد نکاح درطی سه گفتار مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

فصل دوم باعنوان ازدواج صغار و تأثیر مصلحت طفل در آن در خلال یک مبحث با عنوان ازدواج صغار وسه گفتارکه: 1- مستندات ازدواج صغار در فقه 2- تأثیر بلوغ در ازدواج 3- تأثیر پدر و جد پدری در ازدواج صغار و جایگاه آن در آیات و روایات پی گیری خواهد گردید.

وفصل سوم این نوشتار به، مصلحت در ازدواج غیر رشید ومجنون ، در دو مبحث اختصاص داده خواهد گردید. که مبحث اول ضمن چهارگفتار به این موضوعات پرداخته می گردد: 1- ازدواج غیررشید 2- مفهوم و مصداق غیررشید 3- رابطة مصلحت و ازدواج غیررشید ، پرداخته می گردد.

ومبحث دوم این فصل تحت عنوان ازدواج مجنون ، درچهار گفتار مورد بحث قرار می‌گیرد که آنها عبارتند از: 1- مجنون کیست؟ 2- ازدواج مجنون در فقه امامیه و فقه عامه 3- ازدواج مجنون در قانون مدنی 4- ارتباط ی مصلحت و ازدواج مجنون ، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

و) سابقه پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تا کنون رساله یا پایان نامه مدونی به این شکل پیدا نمود نشد .اما کتاب و پایان نامه‌هایی باعنوان‌های ذیل رویت شده:

1-مطالعه تطبیقی مراسم ازدواج در اسلام، یهود، مسیحیت و زر تشت، رکسانا اکونمی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، رشته الهیات فلسفه و معرف اسلامی، بهمن 1379.

2- مطالعه مبانی حجر و قیمومت از دیدگاه فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران، روح اله واقع دشتی، دانشگاه آزاد واحد لاهیجان، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، 1389.

و پیرامون حقوق خانواده، کتابهایی نوشته شده می باشد ، مانند

3-کتاب مطالعه فقهی حقوق خانواده، سید مصطفی محقق داماد

4- کتاب اشخاص و محجورین در حقوق مدنی دکتر صفایی .

ی) معضلات تحقيق

زیرا بیشتر کار تحقیقاتی من بصورت مراجعه به کتابخانه و روش فیش برداری صورت گرفته می باشد ، رفت وآمد و جستجو و دریافت بعضی از کتب برایم قدری سخت بود و مشکل دیگری که هنگام جمع آوری این پایان نامه مواجه شدم این بود که اکثر کتب اصیل فقهی مذاهب به زبان عربی پیدا نمود می‌گردید و بدلیل عدم تسلط کامل بنده در شروع کار به زبان عربی و این موضوع باعث می‌گردید که درحین انجام، قدری سرعت کارم پایین رفته وانرژی و وقت بیشتری صرف گردد.

فصل اول:

 واژه‌شناسی، تعریف پیشینه و

اهمیت نکاح

 مبحث اول: واژه‌شناسی

گفتار اول: محجور، مصلحت و ازدواج

بند اول: حجر و محجور

برای درک بهتر و بیشتر این مطلب، که حجر چیست ؟و محجور به چه کسی گفته می گردد؟ به سراغ معنای لغوی، خواهیم رفت و سپس به معنای اصطلاحی و کاربردی حجر، از دیدگاه‌ها و نظرات مختلف، فقها و حقوق دانان، خواهیم پرداخت.

واژه حجر در لغت، که به فتح و ضم و کسره «حاء» استعمال شده می باشد ، لیکن در حقوق امروز فقط به فتح اول به کار می‌رود، به معنی منع و بازداشتن می باشد و به کسر یا ضم اول حرام راگویند، زیرا ممنوع می باشد و عقل را حجر به کسر اول گفته‌اند، زیرا بشر را از کارهای زشت بازمی- دارد[1].

پس حجر در لغت به معنی منع کردن و بازداشتن[2] آمده می باشد و محجور به معنای ممنوع می‌باشد.

محجور در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می گردد که به دلیل بی‌خردی و عدم درک درست، از تصرف در اموال خویش ممنوع شده باشد.

کسی که فاقد عقل و یا رشد و یا بلوغ بوده باشد و یا در صورت دارا بودن این ویژگی‌ها ورشکسته گردد و یا در صورتیکه تاجر ورشکسته نباشد و معسر گردد[3].

محقق حلی (ره) فرموده‌اند: حجر به معنای منع می‌باشد و شخص محجور از نظر شرع حق تصرف در مالش را ندارد[4].

[1]– صفایی، سیدحسین و مرتضی قاسم‌زاده حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چاپ و نشر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، 1388، چاپ پانزدهم، ص 207.

[2]-جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی،نشر امیر کبیر،1362،چاپ اول، ص 83.

[3]– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، نشر گنج دانش،1372،چاپ ششم،ص 211.

[4]– الحلی، المحقق؛ ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، نشر موسسه اسماعیلیان 1408ه-ق ،چاپ دوم،ص 352.

تعداد صفحه :144

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***