دکتر فرحدخت مستوفی

دکتر فرحدخت مستوفی با رتبه بالا در کنکور سراسری در رشته پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد. ایشان در سال 1367 موفق به اخذ درجه دکتری عمومی خود از دانشگاه تهران گردید . خانم دکتر مستوفی در سال 1370 در آزمون دستیاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گرایش تخصص پوست و مو و زیبایی پذیرفته شد که بخاطر گرفتاری های خانوادگی رشته خود را به اهواز منتقل کرد و در سال 1374 موفق به اخذ برد تخصصی از دانشگاه جندی شاپور اهواز گردید. دکتر مستوفی به مدت 20 سال در زمینه پوست و مو در حال فعالیت هستند. کلینیک ایشان مدرک ایزو 9001 -10002 - 10004 (مدیریت کیفیت) و همچنین مدیریت رسیدگی به شکابات مشتری را دارا هستند.

جستجو

آخرین مقالات